Umělci Nového sdružení :

Martina Dědičová, Karel Dvořák, Václav Frolík, Josefina Garaiová, František Koudelka, Ivan Králík, Milan Křenek, Mirka Mádrová, Jindřich Modráček, Antonín Navrátil, Miroslav Pangrác, Alena Petříčková, Ludmila Razimová, Zdenka Reinerová. Olga Stárková